Friday, May 2, 2014

Американские спасатели тащат... коня